Bakkalbaşıoğlu Süt Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak;

  • Ürün ve Proseslerimizde kalite, gıda güvenliği, çevre ve iş güvenliği açısından risk değerlendirmesi yaparak, ürüne, müşterilerimize, çevreye, çalışanlarımıza ve tüm ilgili taraflara etkilerimizi önceden tespit etmeyi, olası tehlikeleri en düşük seviyeye getirecek önlemleri almayı, 
  • Kalite ve Gıda Güvenliğini Sağlamayı,
  • Müşteri ve Çalışan Memnuniyetini sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal şartlara, Kalite ve Gıda Güvenliği Standartlarına uymayı,
  • Çalışanlarımızın sürekli gelişimi için eğitimi ile bilinçlendirmeyi ve gıda güvenliği kültürü oluşturmayı,
  • Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre ve İş sağlığı güvenliğini sürekli iyileştirmeyi, taahhüt ederiz.

                
Yönetim Kurulu Başkanı
10.12.2020